ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ | Sericulture Information Linkages And Knowledge System2 Sericulture Information Linkages and Knowledge System, SILKS
ಸಿಲ್ಕ್

ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಜಕರು,

Contact us for more detail

Member Secretary & CEO,
Central Silk Board,
CSB Complex,
B.T.M. Layout, Madivala,
Hosur Road,
Bangalore – 560 068,
Karnataka State.
INDIA.
silks Phone: +91 80 26282699, 26282100
silks Fax: +91 80 26681511

silks URL: www.csb.gov.in


Director, NESAC
North Eastern Space Applications Centre
Department of Space, Government of India
Umiam -793103 (Meghalaya)
silks Tel:  +91 364 2570141
silks Fax: +91 364 2570139
silks Email:  director@nesac.gov.in
silks URL: www.nesac.gov.in