SILKS
Sericulture Information Linkages and Knowledge System mingsa window information aro advisory service system-ara tarisamso giparangna,

About SILKS Information System

silks

Silks inyakyim internet junga melira standalone system nung a amshitsü akok, 3rd party softwares menüngtak, aji Silk run asütsü atema open sources softwares aser standards tajungba benshia aru aji inyakyim ajak nung.