సిల్క్స్
పట్టుపురుగుల పెంపకంలో నిమగ్నమైన రేతులు,

మరిన్ని వివరాల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి

మెంబర్ సెక్రటరీ & సిఈవో,
సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు
బి.టి.ఎమ్. లేవుట్, మడివాలా,
హోసూర్ రోడ్డు,
బెంగళూరు– 560 068,
కర్ణాటక రాష్ట్రం
ఇండియా.
silks టెలిఫోన్: +91 80 26282699, 26282100
silks ఫ్యాక్స్: +91 80 26681511

silks URL: www.csb.gov.in


డైరెక్టర్,
నార్త ఈస్ట్రన్ స్పేస్ అప్లికేషన్స్ సెంటర్
డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా
యుమియమ్ -793103 (మేఘాలయ)
silks టెలిఫోన్:  +91 364 2570141
silks ఫ్యాక్స్: +91 364 2570139
silks మెయిల్:  director@nesac.gov.in
silks యుఆర్ఎల్: www.nesac.gov.in