सिल्कस

रेसम फिसिनायनि आगु सानखांनाय आरो फेहेरनायनि
मोनसे एखुथा खोरखिनि राहा

मिरु रेचम बोर्डनि गुदि-खिथा

मिरु रेचम बोर्डनि गुदि-खिथा

सेन्ट्रेल सिल्क बोर्ड (CSB) आ भारत सोरकारनि मोनसे फसंथान आरो बेखौ 1948 माइथायाव पार्लियामेन्टनि आइयेन नि दारै फसंनाय जादोंमोन। बियो भारत सोरकारनि टेक्सटाइल बिफाननि खुंथाय (Administrative) सामलाय (Control) नि सिंआव हाबा बावयो।

नेसाकनि (NESAC) नि गुदि-खिथा

नेसाकनि (NESAC) नि गुदि-खिथा

सा-सानजा अख्रांमा बाहायथि मिरु (North Eastern Space Application Centre) आ अख्रांमा बिफान (Department of Space) आरो सा-सानजा काउन्सिल (North Eastern Council) नि जथाय नाजानायाव 5 (बा) सेप्टेमबर 2000 माइथायाव फसंनाय जादोंमोन। बे मिरुआ गोजौ थाखोनि अख्रांमा आरोंदामिन (Technology) हेफाजाब राहा होनायजों ओनसोलआरि गासिबो बिथिंनि जौगानायखौ बांहोनाय।

सिल्कसनि फोरमायलु राहा

सिल्कसनि फोरमायलु राहा

रेसम फोरमायलु सोमोन्दोफोर आरो गियाननि राहा (Sericulture Information Linkages and Knowledge system) सानखांगिरि, खुंथायगिरि आरो रेसम आबादारिफोरनि फोरमायलु आरो सुबुरुन मावफारि राहानि एखुथा खोरखि (Window)। मोनफा सिल्कस (silks) आव दं जथाय फोरमायलु मिथिंगाआरि फुंखाफोर, रेचम आबादनि थाखाय जाथाव-थाव बियाबनि गुदि-खिथा, नांगौबादि आब’हाववा, रेचम आबादनि साबसिन हमसिन रादाय आरो सोलिफुनाय फोरमायथि राहाफोर लोगोसे रेचमनि फालांगि बाइदि बाइदि।